• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Materiały przewodzące prąd
Są to urządzenia którymi można opracowywać materiały przewodzące prąd elektryczny. Tutaj elektrodrążenie, prasmet funkcjonują na tak zwanej zasadzie elektrodrążenia jak sama nazwa uwypukla. Jest to technologia polegająca na drążeniu elektroerozyjnym. Kwalifikowana jest do obróbek ubytkowych tak samo jak w wypadku obróbki skrawaniem. Polega ona na ścinaniu drobnych części w skutku czego powstają tak oznaczane wióry. Elektrodrążenie jest to proces wywołania niszczenia towaru przez wyładowania elektryczne. Podstawowym przyrządem do takiego postępowania są elektrody. Jest to detal urządzeń elektrycznych przewodzący prąd. Elektrody występują także w urządzeniach takich jak np. akumulatory elektryczne, elektrolizery, piece łukowe czy także lampy elektronowe. Do zazwyczaj spotykanych metod obróbki elektroerozyjnej kwalifikowane są obróbki impulsowe i elektroiskrowe. Sprzeczności pomiędzy nimi polegają głównie na innym przebiegiem wyładowań elektrycznych. Główną zaletą takiej obróbki jest możliwość przeróbki w pewnej mierze że każdego towaru przewodzącego prąd.

Categories: Biznes

Comments are closed.