• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Afryka jako nowy obszar wzrostu gospodarczego.

Rzeczpospolita Polska dopiero raczkuje na rynku innowacji. Dla porównana w Stanach Zjednoczony co roku raportowanych jest około 200 tysięcy patentów. Istotne jest uświadomienie przedsiębiorcom jak istotne dla stworzonego przez nas kraju jest raportowanie patentów. Co to w komplecie jest patent? Dla firmy to dokument stwierdzający, że dany wynalazek jest jej oraz nie został skopiowany. Dla Polski to kolejne miejsca pracy. Uprzejmie zapraszamy – dotacje Lublin. Na co wolno przeznaczyć dotacje unijne? Na przykład na pokrycie kosztów zameldowania wynalazku do Urzędu Patentowego lub ewentualnie na węszcie procedury unieważnienia patentu jeśli zachodzi podejrzenie plagiatu. Pieniądze z dotacji są w stanie też być przekazane na wszelkie opłaty urzędowe, których w trakcie zgłaszania patentu jest dość dużo. Między innymi: tłumaczenie zaświadczeń, koszty spraw sądowych. Znaczącym argumentem na pozytyw jest to, że wnioski można zgłaszać w trybie ciągłym. Co świadczy, że nie ma wyznaczonych terminów oraz konkursów. Jedna firma może zgłaszać kilka wniosków o patentowe dotacje. Optymalna kwota dotacji wynosi 400 tysięcy złotych. Śladowa 2 tysiące.

1. Tutaj

2. Sprawdź to

3. Tutaj

4. Tutaj

5. Dowiedz się więcej Rola Japonii w światowej ekonomii.

Categories: Biznes

Comments are closed.