• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Zmiany liberalnych społeczeństw

Nowatorskie wyzwania dyplomatyczne
Nowoczesne środki masowego przekazu z całą swoją agresywnością i coraz to mniejszym przywiązaniem do pełnionej misji starają się przede wszystkim zrealizować odpowiednie założenia finansowe na nadchodzący rok. Projektowanie ramówki w telewizji tak samo jak zestawianie tematyki do czasopism opiera się w głównej mierze na bazie analizy tego, co cieszy się gruntownie najogromniejszym zainteresowaniem. Wszystko to niestety nie prowadzi do właściwego poziomu informowania opinii powszechnej, a ta wielokrotnie bierze swoją wiedzę o rzeczywistości jedynie z tego, co pokazuje telewizja oraz pisze ogólnodostępna prasa. Niestety, dostrzega się to w wielu badaniach socjologicznych, które dowodzą, jak nieduża grupa w pełnej społeczności posiada realną wiedzę na temat najróżniejszych szczegółów ustroju politycznego. Nawet znajomość programów dyplomatycznych partii, na które się głosuje, nie jest tak powszechne, jak można by zakładać w przeciętnej demokracji liberalnej. To przykre, nie wszystkie społeczeństwa w takim samym stopniu odczuwają się zobligowane do uczestniczenia w demokracji.

Categories: Blog

Comments are closed.